Społeczności

Polityka prywatności i cookies

Mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – zobowiązujemy się do poszanowania Twojego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową rakentaa.pl („Serwis”) można przeglądać bez podawania swoich personaliów. W ramach Serwisu możecie Państwo się z nami kontaktować używając formularza kontaktowego, w którym zostaniecie Państwo poproszeni o podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Zasady korzystania przez nas z tychże danych zostały opisane poniżej

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest Siscom s.c. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 43D, e-mail: [email protected], tel: +48 58 677 11 22. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Zobowiązujemy się jednak podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych użytkowników osobom trzecim. Nasze bazy są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, nie wahaj się skontaktować z Administratorem używając wyżej wskazanych danych.

Dane dostępowe i hosting

Aby skorzystać z Serwisu nie musicie Państwo podawać żadnych danych osobowych. Jednakże w przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te nie są przez nas w żaden sposób analizowane. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty w Serwisie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy wyłącznie dane osobowe wskazane na wstępie i tylko wtedy, kiedy przekazują nam je Państwo dobrowolnie, kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Ewentualne pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami. Bez ich podania nie będzie to możliwe. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytania. Po udzieleniu odpowiedzi, jeśli nie dojdzie do nawiązania relacji handlowej (np. nie dokonają Państwo zakupu) lub wycofaniu Państwa zgody, przetwarzanie tych danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym Państwa poinformujemy. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies

Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym swojej przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Siscom s.c., ul. Bysewska 43D, 80-298 Gdańsk, [email protected]. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych ze skutkiem na przyszłość. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Translate »
DO GÓRY