Społeczności

Akademia RAKENTAA

Dla prawidłowego doboru pompy ciepła musimy uwzględnić następujące aspekty:

• zapotrzebowanie energetyczne budynku na ciepło (W/m2)
• współczynnik biwalentności tzw. parametr biwalentny (współczynnik % ilości energii pochodzącej
z PC do ogrzania domu )
• wielkość obiektu kubatura/powierzchnia (m2 )
• warunki techniczne budynku wpływające na jego zapotrzebowanie na moc cieplną
• rodzaj oraz jakość izolacji cieplnej.
• strefa klimatyczna i usytuowanie budynku względem stron świata,
• czy pompa ciepła ma ogrzewać jedynie nieruchomość, czy służyć także do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej (c.w.u)
• roczne zużycie c.w.u. w budynku.

Moc grzewcza pompy ciepła Pg (kW) to parametr określający, jaką ilość energii przekaże PC do instalacji CO i C.W.U Dobierając moc grzewczą PC posługujemy się wzorem:

Pg(kW)=Pd (m2) x Ze (W) x Wb + Pcwu(kW/os)/1000

Moc grzewcza pompy ciepła (Pg)= Powierzchnia domu (Pd)x zapotrzebowanie energetyczne na m2 powierzchni (Ze) x współczynnik biwalentności (Wb ) + moc cieplna podgrzania c.w.u (Pcwu). Aby obliczyć wymaganą moc pompy ciepła, mnożymy zatem powierzchnię budynku przez jego zapotrzebowanie na ciepło mnożymy przez współczynnik biwalentny i dodajemy moc podgrzania c.w.u.

Zapotrzebowanie energetyczne domu (Ze) – jeśli posiadamy świadectwo energetyczne to sprawa jest prosta, bo mamy wyliczanie gotowe ale jeśli nie to musimy zapotrzebowanie wyliczyć.

Średnie zapotrzebowanie (Ze) w strefie umiarkowanej przedstawia tabela:

Rodaj budynku Średnie zapotrzebowanie (Ze)
Budynek bez ocieplenia od 80 do 230 W/m2
Budynek ocieplone styropianem lub wełną mineralną o grubości do 5 cm od 65 do 80 W/m2
Budynek ocieplone styropianem lub wełną mineralną o grubości do 10 cm od 45 do 65 W/m2
Budynek ocieplone styropianem lub wełną mineralną o grubości do 20 cm od 30 do 45 W/m2
Budynek pasywny od 10 do 20 W/m2

Współczynnik biwelentny (Wb) – współczynnik ten określa, ile nasza pompa ciepła ma % pokryć zapotrzebowania na ciepło w naszym domu. Jeżeli ma to być jedyne źródło ciepła w naszym domu, to
współczynnik =1 ale gdy nasza pompa ma współpracować z innymi źródłami ciepła np. grzałką elektryczną, kotłem grzewczym, kominkiem to ten współczynnik będzie mniejszy. Na przykład, gdy pompa ma zaspokoić nasze potrzeby cieplne w 80% to w tym przypadku współczynnik Wb będzie =0,8

Moc cieplna podgrzania c.w.u – Standardowo zakładamy 250W na osobę zamieszkującą w danym domu i 50-60 litrow wody do wielkości zbiornika c.w.u przy wyborze jego wielkości.

Przykład:

Dom 140 m2 – Izolowany styropianem o grubości 10cm – 4 osoby zamieszkujące – Jedyne źródło pompa
ciepła

Pg(kW)=140 m2 x 50W x 1+(4 x 250W) / 1000

Pompa dedykowana minimum 8kW lub większa.

Wyliczenie zapotrzebowania energetycznego (Ze) na podstawie ilości dotychczas zużywanego paliwa w ciągu 12 miesięcy użytkowania

Moc grzewczą liczymy ze wzoru:
Pg = V x Cal x s/2000 (kW)
V – Ilość zużytego paliwa
Cal – wartość kaloryczna paliwa
s – Sprawność grzewcza kotła

Przykład A
Instalacja grzewcza z kotłem na olej opałowy :
Pg = V x Cal x s/2000 = 1800 x 10,2 x 0,96 / 2000 = 8,81kW
V – Ilość zużytego oleju opałowego na rok – 1800 l
Cal – wartość kaloryczna oleju opałowego – 10,2 kWh/l
s – Sprawność kotła olejowego – 96%

Przykład B.
Instalacja grzewcza z kotłem na gaz ziemny
Pg = V x Cal x s/2000 = 1500 x 11 x 1,08 / 2000 = 8,91kW
V – Ilość zużytego oleju opałowego na rok – 1500 m³
Cal – wartość kaloryczna gazu ziemnego – 11 kWh/m³
s – Sprawność kotła gazowego – 108%

Przykład C.
Instalacja grzewcza z kotłem klasy na ekogroszek
Pg = V x Cal x s/2000 = 4000 x 6 x 0,88 / 2000 = 10,56kW
V – Ilość zużytego węgla na rok – 4000 kg
Cal – wartość kaloryczna ekogroszku – 6 kWh/kg
s – Sprawność kotła na ekogroszek – 88%

Translate »
DO GÓRY