Społeczności

Strefy klimatyczne a pompa ciepła

Sprawą ważną, będącą jednak nie do końca powszechną w opinii publicznej jest fakt, że w Polsce mamy aż pięć stref klimatycznych. Za tym w której ze stref znajduje się budynek idzie zależność, jak będzie on zaprojektowany i zbudowany. Lokalizacja ma zatem bezpośrednie znaczenie dla ilości ciepła niezbędnego do jego ogrzania.

Każda strefa klimatyczna cechuje się inną temperaturę zewnętrzną, siłą i kierunkiem wiatru, nasłonecznieniem, a także przemarzalnością gruntu. Przekłada się to również na to, jak głęboko dostawcy ciepła umieszczają ciepłociągów. Projektanci i wykonawcy – dobierają materiały budowlane i określają parametry ogrzania obiektu w warunkach maksymalnych. Administratorzy nieruchomości i zarządcy uwzględniają to przy zamawianiu mocy do ogrzania budynku.

Podział na strefy dobitnie pokazuje, że klimat i ogrzewanie stoją w nierozłącznej parze – jeżeli my użytkownicy chcemy cieszyć się nieprzerwaną pracą instalacji grzewczej zapewniającą optymalne warunki bytowania, czynniki te muszą zostać odzwierciedlone w dobrze dobranej instalacji.

Projektowa temperatura zewnętrzna i średnia roczna temperatura zewnętrzna wg normy PN–EN 12831:

Strefa klimatyczna θe °C θm,e °C
I -16 7,7
II -18 7,9
III -20 7,6
IV -22 6,9
IV -24 5,5
Translate »
DO GÓRY