Społeczności

Obowiązek rejestracji w CRO

Pompy ciepła to w dzisiejszych czasach coraz popularniejsze źródło energii do ogrzewania budynków mieszkalnych. Popularność tej technologii bierze się ze stosunkowo tanich kosztów użytkowania systemu oraz co warte podkreślenia, praktycznie bezobsługowości takiego systemu. Warto jednak pamiętać, że poza montażem na użytkowniku spoczywają dodatkowe obowiązki. Poniżej zaznajomimy się z obowiązkami użytkownika pomp ciepła wynikającymi z aktulanych przepisów prawa.

Obowiązek rejestracji w CRO

Fakt, że nowoczesne pompy ciepła wykorzystują do pracy czynnik chłodniczy będący gazem cieplarnianym, oznacza za Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 517/2017 wymóg w niektórych przypadkach rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatów. Rejestrację takiego urządzenia należy wykonać do 15 dni od instalacji pompy ciepła typu split i do 15 dni od dostarczenia do klienta urządzenia w przypadku pompy ciepła typu monoblok. Obowiązek rejestracji leży po stronie operatora, czyli właściciela pompy ciepła. Brak rejestracji bądź opóźnienie w zgłoszeniu wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, które ponosi również tylko i wyłącznie właściciel.

Jak obliczyć ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2) dla zakupionej pompy ciepła?

To czy pompa ciepła wymaga zgłoszenia do CRO, zależy od wartości ekwiwalentu dwutlenku węgla CO2, a ten jest zależy od 3 podstawowych kryteriów, tj.: 1) od rodzaju pompy ciepła (monoblok czy split), 2) od ilości wagowej czynnika oraz 3) od jego rodzaju.

Obliczanie ekwiwalentu polega na pomnożeniu wagi czynnika znajdującego się w instalacji przez współczynnik GWP (współczynnik globalnego ocieplenia zależny od rodzaju czynnika). W przypadku pompy typu monoblok, dane te umieszczone zostały na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. W przypadku pompy typu split, współczynnik GWP znajduje się na tabliczce znamionowej, a ilość czynnika należy odczytać z protokołu uruchomienia pompy przekazanego przez instalatora.

Dla lepszego zobrazowania wymogu posłużymy się przykładem:

pompa ciepła: typ monoblok
ilość czynnika: 3,0 kg
rodzaj czynnika: R32
współczynnik GWP dla czynnika R32: 675

Obliczenie: 3,0 kg x 675 = 2025 kg ekwiwalentu CO2

Po tak wykonanym obliczeniu sprawdź czy twoja pompa wymaga zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.

Dla pomp ciepła typu monoblok wartość graniczna, powyżej której przekroczeniu należy dokonać rejestracji urządzenia, wynosi 10000 kg ekwiwalentu CO2, a dla pomp ciepła typu split wartość ta jest dwukrotnie niższa i wynosi 5000 kg.

W naszym przypadku ekwiwalent CO2 wyniósł 2025 kg, co oznacza, że urządzenie nie jest objęte obowiązkiem rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów.

W przypadku posiadania pompy o ekwiwalencie przekraczającym wspomniane powyżej wartości, rejestracji dokonuję się za pośrednictwem strony internetowej https://dbcro.ichp.pl/register

Autor: Wojciech Zygmuntowski

Translate »
DO GÓRY