Społeczności

Zamrożenie cen prądu

W październiku 2022 Sejm RP przyjął ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Dla większości polskich rodzin nowe przepisy przełożą się na brak wzrostu kosztów energii. Polacy nie zapłacą wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kilowatogodzin (kWh), przy czym wyższe limit – do 2,6 tys. kWh – obejmą osoby z niepełnosprawnościami, a limit do 3 tys. kWh – rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Zamrożenie cen prądu

Najważniejszą informacją jest fakt, że gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – będą mogły liczyć na specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł.

Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Premiowane będzie również  oszczędzanie energii. Te gospodarstwa, które w 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% energii z 2022 r., w 2024 r. otrzymają specjalny upust wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

Autor: Wojciech Zygmuntowski!

Translate »
DO GÓRY